WSP

1958-2016

***UWAGA!***

Od drugiego spotkania (11 października), zmiana miejsca, dnia i godziny naszych wykładów!
Spotkania w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ul. Dziekania 1
godz.16.00 – informacje, płacenie składek, przekazywanie, inne sprawy organizacyjne
godz.16.15- zajęcia szkoleniowe do godz. 18.00

* Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszej strony na FACEBOOKu.
Będziemy tam umieszczać też wszystkie aktualne informacje. Więcej w zakładce "Komunikaty"...

----------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIA NA WYSTAWY

* Bogumiła Gołacka wraz z Pracownią Tkactwa Artystycznego "Penelopa", zapraszają na wernisaż wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Helena Baborska zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Kamila Złotnicka zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Małgorzata Burcicka-Kozieł zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Lidia Szyszko-Izbicka zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Jadwiga Ziarno zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Marta Siennicka zaprasza na wernisaż wystawy swoich haftów, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Elżbieta Wolffgram zaprasza do odwiedzenia jej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Maja Troszkiewicz zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

-----------------------------------------------------------------------------------------------
KILKA SŁÓW O NAS

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków jest organizacją skupiającą twórców sztuki z zakresu malarstwa, grafiki i tkaniny artystycznej.
Stowarzyszenie istnieje od 1958 roku i aktualnie liczba jego członków i kandydatów wynosi 297 osoób.

Celem Stowarzyszenia jest :
1.Pogłębianie wiedzy z zakresu historii sztuki
2.Konsultacje dotyczące malarstwa oraz tkaniny artystycznej
3.Wzajemna wymiana doświadczeń
4.Organizowanie wystaw, na których prezentowany jest dorobek artystyczny członków Stowarzyszenia

W naszych kręgach skupiają się osoby różnych zawodów i w różnym wieku. Są wśród nas nauczyciele, lekarze, prawnicy, ekonomiści, architekci, technicy – szeroki przekrój grup zawodowych a także ludzie bez zawodu. Z wykształceniem plastycznym lub bez. Łączy nas jedna pasja, mianowicie umiłowanie sztuki i piękna. Łączy nas pragnienie przekładania przeżyć i wrażeń na płótno lub papier.
Każdą wolną chwilę poświęcamy twórczości artystycznej – głównie – malarstwu, tkactwu artystycznemu i rzeźbie.

Stowarzyszenie stanowi dla nas płaszczyznę porozumienia i działania, podnoszenia poziomu twórczości artystycznej, poszerzania wiedzy o sztuce; umożliwia prezentowanie dorobku artystycznego na organizowanych wystawach zbiorowych.

Systematycznie (raz w tygodniu, w siedzibie Staromiejskiego Domu Kultury przy Rynku Starego Miasta 2) prowadzimy wykłady, w tym także dni otwarte, z zakresu malarstwa, tkactwa artystycznego, technik artystycznych, historii sztuki oraz konsultacje dotyczące indywidualnych prac.
Dla prowadzenia wykładów i konsultacji Stowarzyszenie współpracuje z profesorami Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Warszawskiego i innymi ludźmi sztuki.

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków kontynuuje działalność zapoczątkowaną formalnie 3 maja 1958 r.
Od 1994 r. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, zarejestrowane jest pod obecną nazwą w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000018909.
W lutym 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego; nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 297 członków i kandydatów a w ciągu 56 lat istnienia przyjęło ponad 1400 członków, corocznie przyjmowani są nowi członkowie.
Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Krystyna Hajduk-Popławska, która tę funkcję pełni od 1989 roku.

Ważnym zadaniem statutowym jest organizowanie wystaw zbiorowych prac artystycznych członków i kandydatów Stowarzyszenia.
Organizujemy przeciętnie 5 wystaw zbiorowych w roku.
Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki życzliwości Kierownictwa różnych instytucji, które nieodpłatnie, bądź za niewielką odpłatnością udostępniają nam pomieszczenie dla zorganizowania wystawy.
Wystawy zbiorowe organizowaliśmy między innymi w Ministerstwach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki, w Centrum Bankowo-Finansowym, Audytorium Maksimum oraz w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Domach Kultury, Domu Pomocy Społecznej, w Urzędzie Marszałkowskim a także w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
Wśród wystaw, były wystawy tematyczne, m.in. „Warszawa w obrazach i gobelinach”, także wystawa poświęcona Chopinowi.

Podstawą naszych finansów są składki członkowskie.
Ostatnie finansowe wsparcie uzyskaliśmy od Prezydenta miasta w 2008 r. z przeznaczeniem na wydanie okolicznościowego katalogu w związku z jubileuszem 50-lecia Stowarzyszenia.
Niewielkim wsparciem jest dla nas wpływ z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.
Organizacyjnie – opieramy się na działalności społecznej zaangażowanych osób, które nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Mamy poczucie, że nasza działalność jest bardzo potrzebna środowisku artystycznemu oraz szerokim kręgom odbiorców naszej sztuki. Organizowane przez nas wystawy cieszą się zainteresowaniem, wzbogacają życie kulturalne miasta a autorom dają możliwość zaprezentowania swego dorobku artystycznego.

 
WSP  Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków  art  sztuka  malarstwo  tkanina artystyczna  grafika