WSP

1958-2016

----------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIA NA WYSTAWY

* Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków zaprasza na wystawę
pt. "Piękno kwiatów" w Polskim Radio, ul. Modzelewskiego 59.

* Jadwiga Ziarno zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Elżbieta Ejgin zaprasza na swoją wystawę, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

*Anna Jabłońska zaprasza na swoją wystawę malarstwa, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Elżbieta Ejgin zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Adam Rutkowski zaprasza na wernisaż wystawy zbiorowej, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Elżbieta Wolffgram zaprasza na swoją wystawę malarstwa, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Ryszarda Łucja Jagielska zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Stanisława Kwaśniewska zaprasza na swoją wystawę malarstwa, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Ryszarda Łucja Jagielska zaprasza na wernisaż wystawy zbiorowej nowoprzyjętych członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Maria Troszkiewicz zaprasza na wernisaż swojej wystawy, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

* Iwona Piszczelska zaprasza na swoją wystawę, więcej w zakładce "Wystawy indywidualne"...

-----------------------------------------------------------------------------------------------
KILKA SŁÓW O NAS

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków jest organizacją skupiającą twórców sztuki z zakresu malarstwa, grafiki i tkaniny artystycznej.
Stowarzyszenie istnieje od 1958 roku i aktualnie liczba jego członków i kandydatów wynosi 277 osób.

Celem Stowarzyszenia jest :
1.Pogłębianie wiedzy z zakresu historii sztuki
2.Konsultacje dotyczące malarstwa oraz tkaniny artystycznej
3.Wzajemna wymiana doświadczeń
4.Organizowanie wystaw, na których prezentowany jest dorobek artystyczny członków Stowarzyszenia

W naszych kręgach skupiają się osoby różnych zawodów i w różnym wieku. Są wśród nas nauczyciele, lekarze, prawnicy, ekonomiści, architekci, technicy – szeroki przekrój grup zawodowych a także ludzie bez zawodu. Z wykształceniem plastycznym lub bez. Łączy nas jedna pasja, mianowicie umiłowanie sztuki i piękna. Łączy nas pragnienie przekładania przeżyć i wrażeń na płótno lub papier.
Każdą wolną chwilę poświęcamy twórczości artystycznej – głównie – malarstwu, tkactwu artystycznemu i rzeźbie.

Stowarzyszenie stanowi dla nas płaszczyznę porozumienia i działania, podnoszenia poziomu twórczości artystycznej, poszerzania wiedzy o sztuce; umożliwia prezentowanie dorobku artystycznego na organizowanych wystawach zbiorowych.

Systematycznie (raz w tygodniu, w siedzibie Staromiejskiego Domu Kultury przy Rynku Starego Miasta 2) prowadzimy wykłady, w tym także dni otwarte, z zakresu malarstwa, tkactwa artystycznego, technik artystycznych, historii sztuki oraz konsultacje dotyczące indywidualnych prac.
Dla prowadzenia wykładów i konsultacji Stowarzyszenie współpracuje z profesorami Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Warszawskiego i innymi ludźmi sztuki.

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków kontynuuje działalność zapoczątkowaną formalnie 3 maja 1958 r.
Od 1994 r. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, zarejestrowane jest pod obecną nazwą w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000018909.
W lutym 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego; nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 297 członków i kandydatów a w ciągu 56 lat istnienia przyjęło ponad 1400 członków, corocznie przyjmowani są nowi członkowie.
Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Krystyna Hajduk-Popławska, która tę funkcję pełni od 1989 roku.

Ważnym zadaniem statutowym jest organizowanie wystaw zbiorowych prac artystycznych członków i kandydatów Stowarzyszenia.
Organizujemy przeciętnie 5 wystaw zbiorowych w roku.
Wykonanie tego zadania jest możliwe dzięki życzliwości Kierownictwa różnych instytucji, które nieodpłatnie, bądź za niewielką odpłatnością udostępniają nam pomieszczenie dla zorganizowania wystawy.
Wystawy zbiorowe organizowaliśmy między innymi w Ministerstwach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki, w Centrum Bankowo-Finansowym, Audytorium Maksimum oraz w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Domach Kultury, Domu Pomocy Społecznej, w Urzędzie Marszałkowskim a także w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
Wśród wystaw, były wystawy tematyczne, m.in. „Warszawa w obrazach i gobelinach”, także wystawa poświęcona Chopinowi.

Podstawą naszych finansów są składki członkowskie.
Ostatnie finansowe wsparcie uzyskaliśmy od Prezydenta miasta w 2008 r. z przeznaczeniem na wydanie okolicznościowego katalogu w związku z jubileuszem 50-lecia Stowarzyszenia.
Niewielkim wsparciem jest dla nas wpływ z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.
Organizacyjnie – opieramy się na działalności społecznej zaangażowanych osób, które nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Mamy poczucie, że nasza działalność jest bardzo potrzebna środowisku artystycznemu oraz szerokim kręgom odbiorców naszej sztuki. Organizowane przez nas wystawy cieszą się zainteresowaniem, wzbogacają życie kulturalne miasta a autorom dają możliwość zaprezentowania swego dorobku artystycznego.

 
WSP  Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków  art  sztuka  malarstwo  tkanina artystyczna  grafika